Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com
Tag

H-1B

Investments

//
Comment0
Mời gọi đầu tư thêm 2 tỉ đồng với mỗi cổ phần tối thiểu là 10K USD (tương đương 230 triệu VNĐ) – bạn có thể đầu tư nhiều cổ phần. Học Viện Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (U.S. Cosmetology Academy...
Read More →

Lễ động thổ Balmoral Resort Florida

//
Comment1
Chương trình EB-5 của Tập đoàn Feltrim Developments tại Florida EB-5 Regional Center – Trung tâm Khu vực EB5 Central Florida là một trung tâm khu vực hiện hữu trong Chương trình Thí điểm Đầu tư Định cư theo Chương trình...
Read More →

Sen. Feinstein Introduces Bill

//
Comment0
Sen. Feinstein Introduces Bill To Nix EB-5 Investor Program New York (January 25, 2017, 3:48 PM EST) — Sen. Dianne Feinstein, D-California, filed a bill on Tuesday that would end the EB-5 investor program and reallocate the employment-based visas allotted...
Read More →