Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com

Investments

//
Comment0

Mời gọi đầu tư thêm 2 tỉ đồng với mỗi cổ phần tối thiểu là 10K USD (tương đương 230 triệu VNĐ) – bạn có thể đầu tư nhiều cổ phần.


Học Viện Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (U.S. Cosmetology Academy – USCA – www.usca.one) đã đăng ký tại Bang California với mã số 201816910556.
Cổ đông có những quyền lợi như sau:

  1. Có tên trong giấy phép tại Bang California
  2. Có tên trong Học Viện và là cổ đông chiến lược, bạn có quyền biểu quyết theo luật Hội đồng Cổ đông
  3. Có cơ hội đi qua lại Mỹ dễ dàng (Học Viện sẽ đứng ra bảo lãnh)
  4. Được ưu tiên chọn làm việc có lương tại Học Viện
  5. Được chia lợi nhuận theo mỗi quý
  6. Sẽ được thay đổi trình trạng di cư theo luật định L-1A & EB-3 của USCIS (Bộ Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ)

USCA sẽ thành lập chi nhánh Học Viện Thẩm mỹ Hoa Kỳ tại VN và khai giảng nhiều khóa dạy thẩm mỹ cao cấp, bạn sẽ là một trong các chủ của Học Viện USCA cùng tham gia quản lý tại Việt Nam. Chúng tôi cần hợp tác với các Hiệp hội, CLB, chuyên gia ngành hair, nails và spa làm đại diện USCA tại Việt Nam.

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:
Cô Kim-Quyên 0966-555-765, hoặc
Chát qua Zalo: 0922336662, hoặc
Email về: info@eb5Life.com

Leave a Reply