Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com

EB-5 Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh

//
Comment0

Chương trình EB5 là chương trình đầu tư định cư tại Mỹ. Áp dụng cho những đối tượng muốn mở rộng kinh doanh và định cư tại đất nước Mỹ, nhằm nâng cao kinh tế gia đình và cải thiện cuộc sống bản thân, gia đình của chính mình. Nhưng đầu tư như thế nào để hợp lý thì không phải ai cũng biết. Trước tiên, bạn cũng cần am hiểu về chương trình Eb5 là gì?

Mở đầu là ứng viên EB-5 phải tìm được một dự án kinh doanh thích hợp để nhận khoản đầu tư của họ. Thông thường ở bước này, sẽ có các cơ quan di trú nước ngoài thường hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư EB-5 tìm kiếm dự án thích hợp nhất với nhu cầu.

Bước thứ 2 của quy trình xin EB-5 visa là ứng viên phải nộp một khoản vốn bắt buộc vào dự án mà họ đã chọn, từ 500,000 đến 1,000,000 đô la Mỹ. Sau đó luật sư di trú cung cấp tài liệu chứng minh về khoản đầu tư này bằng cách đệ đơn I-526 lên USCIS. Sau 4 đến 6 tháng, USCIS sẽ thông báo cho ứng viên biết đơn I-526 của họ có được chấp thuận hay không.

Bước thứ 3 của quy trình xin EB-5 visa là ứng viên trở thành cư dân có điều kiện tại Mỹ trong 2 năm.

Bước cuối cùng trong quy trình xin EB-5 visa là ứng viên trở thành thường trú nhân không điều kiện bằng cách hủy bỏ tình trạng có điều kiện trong 2 năm của họ. Họ phải nộp đơn I-829 cho USCIS trong vòng 90 ngày trước ngày tròn 2 năm họ nhận được visa thường trú có điều kiện. Khi được phê duyệt họ sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn và có thể bảo lãnh vợ cùng con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn, tất cả sẽ có điều kiện trở thành công dân Mỹ sau 5 năm sinh sống trên đất nước này.

Trên đây là quy trình của EB-5, vậy đầu tư thế nào cho hợp lý?

Phải tìm kiếm được dự án mà bạn phải đầu tư
Vạch ra một kế hoạch rõ ràng, thể hiện đầy đủ những rủi ro bạn có thể mắc phải để khi xảy ra, bạn có phương án phòng trừ, hạn chế khủng hoảng.

Dự án này phải đảm bảo được công việc cho số lượng lao động trên đất Mỹ theo luật chương trình EB-5 đã đề ra.
Khi thực hiện dự án này bạn cần có tư vấn am hiểu về luật đầu tư, về kinh tế để có thể hoàn thành tốt dự án của mình, hạn chế tối đa khủng hoảng, thất thoát,kiểm soát được phần trăm thất bại của dự án.

Việc đâu tư này không phải dễ dàng, bạn cần am hiểu, cần nắm vững những câu hỏi, những thông tin, thường xuyên cập nhật về chương trình để biết được những thay đổi có thể xảy ra ảnh hưởng đến việc đầu tư của mình.

Muốn tìm hiểu thên, xin vui lòng gọi điện thoại trực tiếp với tư vấn cao cấp của Công ty EB5 Life, ông Calvin P. Tran 0937 44 55 77 (VN) và (408) 345-6555 (US) sẽ được giải thích tường tận, vì ông đã sống và làm việc tại Hoa Kỳ trên 37 năm.

Leave a Reply