Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com
Category

Life Style

Tommie Hotel Hollywood

//
Comment0
Tommie Hotel Hollywood và Hollywood Citizen News – đang gấp rút thu nhận hồ sơ của các nhà đầu tư Việt Nam cho việc nộp đơn I-526 trước thời hạn thay đổi chính sách EB-5 vào ngày 30 tháng 9...
Read More →

Investments

//
Comment0
Mời gọi đầu tư thêm 2 tỉ đồng với mỗi cổ phần tối thiểu là 10K USD (tương đương 230 triệu VNĐ) – bạn có thể đầu tư nhiều cổ phần. Học Viện Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (U.S. Cosmetology Academy...
Read More →

Lễ động thổ Balmoral Resort Florida

//
Comment1
Chương trình EB-5 của Tập đoàn Feltrim Developments tại Florida EB-5 Regional Center – Trung tâm Khu vực EB5 Central Florida là một trung tâm khu vực hiện hữu trong Chương trình Thí điểm Đầu tư Định cư theo Chương trình...
Read More →