Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com
Category

EB-5

Tommie Hotel Hollywood

//
Comment0
Tommie Hotel Hollywood và Hollywood Citizen News – đang gấp rút thu nhận hồ sơ của các nhà đầu tư Việt Nam cho việc nộp đơn I-526 trước thời hạn thay đổi chính sách EB-5 vào ngày 30 tháng 9...
Read More →

Hollywood Dream Hotel

//
Comment0
Hollywood Dream Hotel đã vinh dự tổ chức VIP cho sự kiện EB-5 Investors Magazine ở Los Angeles vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Thật sự là một đêm đáng nhớ khi có hơn 500 người tham dự tại...
Read More →