Consultant: +84-937 44 55 77
Info: 098 44 55505
support@eb5Life.com
Category

EB-5 News

Tommie Hotel Hollywood

//
Comment0
Tommie Hotel Hollywood và Hollywood Citizen News – đang gấp rút thu nhận hồ sơ của các nhà đầu tư Việt Nam cho việc nộp đơn I-526 trước thời hạn thay đổi chính sách EB-5 vào ngày 30 tháng 9...
Read More →

Lễ động thổ Balmoral Resort Florida

//
Comment1
Chương trình EB-5 của Tập đoàn Feltrim Developments tại Florida EB-5 Regional Center – Trung tâm Khu vực EB5 Central Florida là một trung tâm khu vực hiện hữu trong Chương trình Thí điểm Đầu tư Định cư theo Chương trình...
Read More →

EB-5 Visa Green Card Update

//
Comment0
The EB-5 Regional Center Program has been extended by the United States Government through April 28, 2017. What is an EB-5 Visa? The EB-5 visa is a way to get your U.S. green card and permanent residency through an investment...
Read More →

Sen. Feinstein Introduces Bill

//
Comment0
Sen. Feinstein Introduces Bill To Nix EB-5 Investor Program New York (January 25, 2017, 3:48 PM EST) — Sen. Dianne Feinstein, D-California, filed a bill on Tuesday that would end the EB-5 investor program and reallocate the employment-based visas allotted...
Read More →